Επιβαρημένος είναι ο υδροφόρος ορίζοντας της κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή.