Στη ρύθμιση -προς όφελος των πολιτών που έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο- δεκαπέντε όρων των τραπεζών, που έχουν κληθεί παράνομοι και καταχρηστικοί από τη Δικαιοσύνη προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης.